Potřebujete zařídit důležité a nemáte na to dostatek času?

My ho máme! A víme jak nejefektivněji ho pro Vás využít!

Zadáním poptávky u nás ZDARMA již pouze řídíte své zájmy a my se postaráme o vše ostatní! 

Kontaktujte nás pro více informací. Ozveme se vám co nejdříve.

Vyplňte níže uvedený formulář pro zaslání vašeho dotazu.

Obchodní a platební podmínky

Obchodní podmínky

• podmínky se řídí zásadami společnosti AFYN
• zadání a vyhodnocení poptávky ZDARMA
• před vlastní realizací zakázky proběhne kompletní vyjasnění všech detailů
• bude sepsána společně smlouva o dílo
• proběhne realizace poptávky
• po společném odsouhlasení dojde k předání zakázky a podepsání předávacího protokolu
obchodní a platební podmínky společnosti AFYN

Platební podmínky

• podmínky se řídí zásadami společnosti AFYN
• 50% jako zálohová faktura po sepsání společné smlouvy o dílo před realizací zakázky
• zbylých 50% na fakturu jako doplatek po realizaci a podepsání předávacího formuláře
• nejsme plátci DPH
• převodem na bankovní účet (popřípadě je možné provádět hotově po společné dohodě)

Cookies soubory

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé datové soubory, které jsou nezbytné pro některé funkce webových stránek. Také slouží pro webovou analýzu. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Jaké cookies používáme?

Na webu afyn.cz jsou využívány cookies následujících vydavatelů:

Google Analytics – sledování a vyhodnocování návštěvnosti internetových stránek, informace o vašem použití webové stránky (včetně vaší IP adresy) vytvořené souborem cookie jsou odeslány a uloženy na serverech společnosti Google
Google Tag Manager – pro správu měřicích kódů na internetových stránkách, neshromažďuje žádné osobní údaje
Facebook

Souhlas s ukládáním cookies

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním webových stránek souhlasíte s používáním a ukládáním souborů cookies, použití cookies však může omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Detailní informace o nastavení ukládání souborů cookies ve Vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče.

Užíváním našich webových stránek souhlasíte s používáním a ukládáním souborů cookies

Jak zakázat sledování Google Analytics

Pokud nechcete poskytovat data o používání webu službě Google Analytics, můžete použít plugin Google Analytics Opt-out vydaný společností Google. Po nainstalování do prohlížeče a aktivaci již nebudou data odesílána.

Nastavení správy cookies v prohlížečích:

Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie.

Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na následujících webových stránkách:

• Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647 
• Edge – https://privacy.microsoft.com/cs-cz/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
• IE – https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
• Opera – https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
• Mozilla – Firefox – https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
• Safari – https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=cs_CZ

Pravidla zpracování osobních údajů

Základní ustanovení

• AFYN jakožto správce osobních údajů Poptávajících postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), zákonem o zpracování osobních údajů a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy.
• Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Zdroje zpracovávaných osobních údajů

• Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě:
  • plnění Vaší objednávky a smlouvy,
  • plnění služeb v rámci poptávkového řízení.
• Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy, registrace do databáze dodavatelů nebo poptávkového řízení.

Účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem
   a. plnění služeb v rámci poptávkového řízení,
   a. oprávněný zájem správce, Váš a dodavatelů na zprostředkování kontaktů za účelem plnění služby
   a. spolu se zadáním poptávky je Poptávající vyzván k poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písem a) Nařízení a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Účelem zpracování osobních údajů je

• výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
  • plnění služby v rámci poptávkového řízení
  • zpracování osobních údajů Poptávajících Provozovatelem je řádné zajištění zprostředkování poskytování služeb mezi Poptávajícími a Firmami

Doba uchovávání údajů

• Provozovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje Poptávajících po dobu 5 let od okamžiku, kdy je Poptávající na www.afyn.cz zadal
• Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé)

• Příjemci osobních údajů jsou osoby / firmy
   1. podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
   2. zajišťující služby provozování technologických řešení správce,
   3. účastníci se poptávkového řízení,
   4. zajišťující marketingové služby.
• Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Práva poptávajících

• právo na přístup ke svým osobním údajům ,
• právo opravu osobních údajů, popřípadě omezení zpracování
• právo na výmaz osobních údajů
• právo vznést námitku proti zpracování
• právo na přenositelnost údajů
• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce
• dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Zabezpečení osobních údajů

• Provozovatel podle následujících pravidel zpracovává osobní údaje Poptávajících, a to konkrétně jména, případně přezdívky, telefonní čísla, adresy elektronické pošty, IP adresy. Zpracování je v souladu se zásadou minimalizace a účelového omezení v rozsahu těchto bodů. Zpracování osobních údajů zahrnuje zejména jejich shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, upravování, pozměňování, doplňování či opravu, vyhledávání, používání, šíření, zveřejňování, uchovávání, blokování a likvidaci.
• Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů
• Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Závěrečné ustanovení

• Odesláním poptávky/objednávky z internetového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

• S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

• Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

• Pro případné dotazy týkající se ochrany osobních údajů je možno použít e-mailovou adresu info@afyn.cz


Obchodní a platební podmínky
nabývají účinnosti dnem 20.5.2020,
řídí se zásadami společnosti AFYN

Kontaktujte nás pro objednání služeb

+420 604 930 648